POLITYKA PRYWATNOŚCI


Wstęp
Serwis Kopytko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności ( najnowszą treść polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://www.kopytko.pl/politykaprywatnosci )
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis Kopytko.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu Kopytko.pl oraz nie nabywać oprogramowania, produktów i usług oferowanych przez ten serwis.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Kopytko.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości
Serwis Kopytko.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Serwisu Kopytko.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu Kopytko.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
Każda z osób, która zaakceptowała Politykę Prywatności i jednocześnie zgodziła się na otrzymywanie emaili reklamowych może zrezygnować z ich otrzymywania wchodząc na http://www.kopytko.pl/scr/cancelsub.php
i wypisując się z bazy.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internaty identyfikujące go. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 


Strona główna