Regulamin:
 

Umowa licencyjna użytkowników oprogramowania serwisu Kopytko.pl :

1. Przez oprogramowanie rozumiemy program komputerowy (wygaszacz ekranu) o nazwach "Delfiny", "Las", "Pająk", "Zima", "Loch", "Kwiatki", "Baaloniki", "Wahadło Newtona" ,numer seryjny produktu, kod licencyjny, umowę licencyjną oraz elementy graficzne, za składnik programu nie uważa się mediów, na których program został umieszczony/dostarczony (CD-ROM i inne niewymienione).

2. Umowa zawierana jest między serwisem Kopytko.pl , producentem oprogramowania zwanego dalej Licencjodawcą oraz użytkownikiem oprogramowania zwanym dalej Licencjobiorcą.

3. Umowa zostaje zawarta w momencie użycia oprogramowania lub zwielokrotnienia dowolną techniką. Przez użytkowanie oprogramowania rozumiemy, wgranie do pamięci komputera i uruchomienie, lub zainstalowanie oprogramowania w systemie operacyjnym komputera.

4. Licencjodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe wskutek użytkowania oprogramowania, w tym utratę danych, utratę kontroli nad systemem operacyjnym oraz innych niewymienionych. Ryzyko użytkowania oprogramowania bierze na siebie Licencjobiorca.

5. Każda licencjonowana kopia oprogramowania może być użyta wyłącznie na pojedynczym stanowisku oraz przez pojedynczego użytkownika.

6. Prawa autorskie do wszystkich elementów oprogramowania należą do Licencjodawcy i są chronione prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności karno-cywilnej.

7. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie oprogramowania nawet do własnych potrzeb, udostępnianie oprogramowania, numeru seryjnego oraz kodu licencyjnego w jakiejkolwiek postaci.

8. Zabronione jest nakładanie jakichkolwiek warunków (opłaty, udostępnianie danych) przy rozpowszechnianiu/udostępnianiu nie licencjonowanych kopii oprogramowania.

9. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wygaszacze ekranu przystosowane są do standardowych rozdzielczości ekranu. Każdy kto posiada rozdzielczość panoramiczną, będzie miał poziome czarne paski na górze i dole ekranu.

11. Do zakupu wygaszacza potrzebny jest swój własny adres e-mail.

12. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Polityki Prywatności.

13. Użytkownik, który planuje zakupić wygaszacz ekranu musi mieć na instalowanym komputerze prawa administratora, potrzebne jest to do poprawnego działania wygaszacza ekranu.

14. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez poprzedniego informowania o tym użytkowników.


Strona główna